Monthly Archives :

januari 2011

This is Squash!
This is Squash! 1024 512 admin

Samen met Anne Koopmanschap (producer) heeft Danny de uitdaging aangenomen om squash weer een beetje op de kaart te zetten. En samen met Ype Poortinga ( camera ) heeft hij de uitdaging aangenomen om op een squashcourt een mooie film te draaien met handicaps als: een enorme spiegelruit, geen ruimte op het veld innemen en met gevaar voor eigen leven de balletjes ontwijken!

Creatie en regie: Danny Maas
Producer: Anne Koopmanschap
Camera: Ype Poortinga
Montage: Kevin Whelan
Geluid: Steven van Dijk
Geluidsnabewerking en soundscore : MaisonSonique